Bangkok Budgeting อยู่เมืองนี้ ต้องรู้เยอะ
ร่วมสร้างสรรค์ ชวนจับตา ให้งบกรุงเทพฯ ถูกใช้อย่างตรงจุด

เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้

ทุกวันนี้...เมืองที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปดั่งใจและวาดฝันไว้ ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  เช่น ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย ทางขึ้น-ลงสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ แถมลักษณะปัญหาของแต่ละพื้นที่ยังแตกต่างกันอีก คงจะดีประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถมีส่วนในการร่วมออกแบบการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเมืองของเราเองให้ดีขึ้นและเป็นไปอย่างได้ดั่งที่ต้องการได้

ในหลายประเทศเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับงบประมาณได้ในรูปแบบที่เรียกว่า “งบประมาณแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Budgeting) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมที่ให้ประชาชนในชุมชนสามารถตัดสินเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

ทีม Punch Up & WeVis , องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศ) , Glow Story , Hand Social Enterprise , Good Society Thailand และ Social Integrity Architecture and Mechanism Design Lab  จึงตั้งใจพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ในรูปแบบเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Tech) เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนในฐานะผู้เสียภาษี ได้เข้าถึง เข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  โดยเริ่มจากคำถามที่อาจจะคาใจหลายๆ คนว่า ตอนนี้กรุงเทพมหานครวางแผนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร? ใช้งบประมาณเท่าไหร่? และในฐานะประชาชน เราจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างไรบ้าง? โดยเราตั้งใจว่าจะนำการร่วมโหวตและความคิดเห็นนี้รวบรวมยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โปรเจกต์นี้นับเป็นโปรเจกต์ทดลองสร้างแพลตฟอร์ม “งบประมาณแบบมีส่วนร่วม” ให้กับจังหวัด/เมืองต่างๆ ในประเทศไทย โดยเริ่มจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบ แล้วพัฒนาไปสู่เมืองอื่นๆ พร้อมอยากชวนทุกคนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น เริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบงบประมาณ ผ่านการตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอโครงการกับงบประมาณในการพัฒนาเมือง 

เราเชื่อว่าอย่างน้อย...จุดเริ่มต้นนี้จะเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในประเทศไทยได้!

ที่มาของข้อมูล & ข้อจำกัด

ทางทีมผู้พัฒนา ได้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของกรุงเทพมหานครตามลิงก์ต่างๆ ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างของข้อมูลไม่ได้จัดทำในรูปแบบเดียวกันอย่างเป็นระบบ ไม่อัพเดท และไม่ครบถ้วน บางข้อมูลอยู่ในรูปแบบ pdf ทำให้ต้องทำการเรียบเรียงและตรวจสอบจากข้อมูลหลายแห่ง อาจส่งผลข้อมูลได้ นอกจากนี้งบประมาณที่แสดงในเว็บไซต์ ไม่ใช่งบที่ทำการเบิกจ่ายใช้จริงๆ เพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน และสอบถามไปยังหน่วยงานแล้ว ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องเฉพาะภายในของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ซึ่งได้แจ้งเตือนในเว็บ หากทางกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยข้อมูลจะนำมาอัพเดทให้ได้

อ้างอิงข้อมูลจาก

นโยบายการนำข้อมูลไปใช้ต่อ

ทางทีมมีความตั้งใจที่พัฒนาทุกโปรเจ็กต์ให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความถูกต้อง หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ team [at] punchup.world

อาสาสมัครร่วมพัฒนา

เขียนโปรแกรม

พิมพ์ปฏิภาณ อังคเรืองรัตนา, ธนภัทร จำนงรัตน์

ออกแบบ

นัฐพล ไก่แก้ว

สืบค้นและรวบรวมข้อมูล

ศุภิสรา อิศรานุกูล, อดิศักดิ์ สายประเสริฐ

บรรณาธิการ

ธนิสรา เรืองเดช

ประสานงานและจัดการอื่นๆ

Punch Up และ WeVis โปรเจกต์ Bangkok Budgeting ได้รับการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) และ Good Society ซึ่งนำมาใช้เป็นต้นทุนในการรวมรวมข้อมูล ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ ประสานงาน บริหารจัดการ ตลอดจนการจัด Meetup เพื่อดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช ที่ปรึกษาการพัฒนาการจัดทำแผนกรุงเทพมหานคร

Partners

Share